Ros & Ris


Ifølge nye  reklamationsregler pr. 9 Januar 2016 skal følgende oplyses på hjemmeside:
 
Hvis der mod stærk forventning skulle være en uoverensstemmelse vedr. køb af vogn hos os kan der klages hos :
 
Camping Branchens reklamationsnævn
Mosedalsvej 15
2500 Valby
Tlf 36140457

Eller 
  
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
”center for klageløsning”

EU. handel:
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.


Hvis du har ros til os må det meget gerne opslås på vores Facebook side 
Hvis du har ris kontakt os venligst pr.tlf eller mail så der kan blive rettet op på det